Przedsiębiorcy apelują do prezydenta: potrzebna pomoc. Inaczej firmy padną

Dział: Aktualności
23/03/2020 - 10:18

„Oczekujemy zaniechania lub czasowego zawieszenia poboru podatku od nieruchomości i od środków transportu, opłat targowych oraz innych opłat lokalnych. Wzorem innych samorządów, prosimy o opracowanie Pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców, które zawierać będą rozwiązania bezpieczne i możliwe dla obu stron - np. rezygnację ze zbędnych wydatków (np. o charakterze widowiskowym i masowym, które w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będą mogły być zrealizowane).” - Z takim apelem zwraca się do prezydenta Jarosława Ferenca i przewodniczacego Rady Miejskiej Rafała Dębskiego Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

Apel jest reakcją na epidemię koronawirusa i zawieszenie działalności wielu przedsiębiorstw w Radomsku. W całym kraju samorządy podejmują i planuja działania, by wspomóc przedseiiorstwa, które zmuszone są do zaprzestania działalności. Bo jeśli padną, będzie to miała dramatyczne skutki dla gospodarki regionu. Pakiet pomocowy zwany „Tarczą antykryzysową” szykuje także rząd. W Radomsku samorzadowcy na razie milczą. Jedynie w ubiegłym tygodniu prezydent Ferenc zapowiedział zwolnienie z czynszów przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć swoje firmy z powodu pandemii. Ale Radomsko ma niewiele takich lokali, więc dotyczy to niewielu firm. RIPH zwraca się do prezydenta Ferenca i przewodniczacego rady, by także podjęli działania.

Oto treść apelu:

Pan Jarosław Ferenc Prezydent Miasta Radomska
Rafał Dębski, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Radmsku

PODATKI OD NEIRUCHOMOSCI

(spotkanie prezydenta z przedstawicielami RIPH w sprawie podatku  od nieruchomości, godz. 2019)

Działając w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pracodawców i pracowników, zwracamy się z apelem o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej i dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19).
Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji - gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli, odzieży, motoryzacyjna czy szeroko pojęta branża beauty (fryzjersko-kosmetyczna). Dołączają do nich inne, takie jak produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął. Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu, czy nawet perspektywy ich likwidacji. Z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej borykają się zarówno duże i średnie przedsiębiorstwa, jak i te małe i mikro. Z ogromnymi wyzwaniami mierzą się firmy rodzinne, firmy w branżach rzemieślniczych. Mamy do czynienia z przestojami w produkcji spowodowanymi opóźnieniami czy też brakiem dostaw. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia. Gospodarka to system naczyń połączonych, gdzie problemy jednej branży bardzo szybko przekładają się na pogorszenie kondycji innych. W efekcie wpłynie to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy.
Opracowanie i wdrożenie instrumentów wspierających przedsiębiorców jest bezsprzecznie bardzo pilną potrzebą. Dlatego apelujemy o podjęcie działań w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie negatywnych skutków pandemii.
Oczekujemy zaniechania lub czasowego zawieszenia poboru podatku od nieruchomości i od środków transportu, opłat targowych oraz innych opłat lokalnych np. wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.
Wzorem innych samorządów, prosimy o opracowanie Pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców, które zawierać będą rozwiązania bezpieczne i możliwe dla obu stron – np. rezygnację ze zbędnych wydatków (np. o charakterze widowiskowym i masowym, które w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będą mogły być zrealizowane).
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz w dniu 17 marca br. zwrócił się z Apelem do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o zwolnienie przedsiębiorców z opłat czynszowych. „Bardzo proszę o szybkie podjęcie inicjatywy w tym zakresie aby pomóc uratować firmy oraz miejsca pracy w zarządzanych przez Państwa miastach i gminach”.
Wskazał przy tym, iż „przepis art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności mogła zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.”
Prosimy o szybkie podjęcie wnioskowanej inicjatywy aby pomóc uratować miejsca pracy a co za tym idzie firmy na terenie miasta Radomska.

Z poważaniem,
Witold Świtkowski
Prezes Rady RIPH