Przedborscy radni uznali za bezzasadną petycję w sprawie intronizacji Jezusa na króla Polski

Dział: Tylko u nas
23/01/2020 - 16:47

Dzisiaj podczas posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji przedborscy radni uznali, że względu na art 25 Konstytucji RP, mówiący o bezstronności światopoglądowej i religijnej władz publicznych w Polsce, taka uchwały przyjąć nie można.

 Jezus Świebodzin

 (fot. Pixabay)

O co chodzi? Jak można przeczytać na Portalu Samorządowym (TUTAJ) samorządy każdego szczebla otrzymują petycję, którą muszą się zająć. Można się spodziewać, że być może wkrótce temat intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski trafi do porządku obrad w innych gminach i miastach. Nie wiadomo do których konkretnie, bo tego autorka petycji nie zdradza.

W tej samej petycji prosi też o tworzenie w każdej gminie bezpłatnych parkingów.

- Wszyscy byli przeciw, a ja przytoczyłem Konstytucję i fragment ewangelii św. Jana, który mówi: królestwo moje nie jest z tego świata – mówi jeden z przedborskich radnych Paweł Zięba, który jest członkiem tej komisji i brał udział w dzisiejszym głosowaniu. - Dodałem, że takimi petycjami więcej się kościołowi i wierze szkodzi niż pomaga.

Radny dodaje, że opinia prawnika była jasna: rada gminy nie ma mocy prawnej podejmować tego typu uchwał.

Paweł Zięba na koniec mówi: - A gmina musiała wydać w związku z tą petycją 1.408 zł na diety radnych...