Prelekcja Grzegorza Mieczyńskiego o powstaniu styczniowym

Dział: Imprezy
16/02/2020 - 18:32

W muzeum zakończyło się spotkanie z Grzegorzem Mieczyńskim, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Radomsku. Tematem prelekcji było zajęcie Radomska przez powstańców styczniowych 14 marca 1863 roku.

Przez półtorej godziny prelegent opowiadał o okolicznościach i samym przebiegu akcji, a także o dalszych losach powstańców. Przy okazji sprostował, opierając się na solidnej kwerendzie źródłowej, kilka mitów związanych z powstaniem styczniowym w naszym mieście. Po raz pierwszy powstańcy wkroczyli do miasta w nicy z 23 na 24 stycznia 1863 roku. Ponownie właśnie w marcu, kiedy zabrali na potrzeby powstania kasę magazynu solnego. Do tej pory uważano, że takiej akcji dokonano dwukrotnie, rabując też kasę miejską. Po prelekcji był czas na zadanie pytań związanych z tematem.

Grzegorz Mieczyński zapowiada książkę o powstaniu w Radomszczańskiem, ale to nastąpi najwcześniej w przyszłym roku.