Prawie 400 tysięcy zł trafi do dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu radomszczańskiego

Dział: Aktualności
16/02/2021 - 21:36
Pieniądze przeznaczone są na niezbędny sprzęt do nauki zdalnej dla dzieciaków: laptopy, komputery stacjonarne, sprzęt audiowizualny oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością.

W ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19" powiat radomszczański pozyskał 400 tysięcy zł. 

children 593313 1920

(Fot. Pixabay)

Pieniądze posłużą na zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie bezpiecznej realizacji zadań rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych.

[CZYTAJ] Radomsko otrzymało dofinansowanie na Glinianki - 7,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego