Pozytywna opinia sprawozdania finansowego za rok 2018

Dział: Aktualności
21/05/2019 - 14:04

Dziś podczas posiedzenia członków komisji budżetowej w Starostwie Powiatowym radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe za rok 2018.

komisja budzetowa

Komisja Budżetowa przyjrzała się sprawozdaniu zarządu powiatu z wykonania budżetu za rok 2018, wraz z korektą. A także sprawozdaniu finansowemu za rok poprzedni rok.

W ciągu roku dochody całkowite wzrosły 6 procent, a bieżące o 4 procent. W dziale - Dochody majątkowe - także znaczny wzrost. Wraz z dochodami wydatki też wzrosły, całkowite o 15procent, bieżące o 12, a majątkowe o 18 procent.

Plan dochodowy ogółem za miniony rok został zrealizowany na poziomie 102 procent. Wydatki całkowite za rok 2018 zostały zrealizowane na poziomie 94,6 procent .

Deficyt budżetowy został pokryty z wolnych środków.

komisja