Pożar pojazdu do transportu odpadów zwierzęcych w Danielowie

Dział: Aktualności
18/02/2021 - 09:04
straż

Stwierdzili jednocześnie, że prawdopodobnie przyczyną pojawienia się ognia w ciężarówce była utrata izolacyjności przewodów elektrycznych. 

[CZYTAJ] Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - radomszczańscy prokuratorzy też pomogą

Straty wyniosły około 15 tysięcy zł.