Powstaje Młodzieżowa Rada Ekologiczna. Chcesz zostać jej członkiem?

Dział: Aktualności
29/07/2020 - 12:26

Rada będzie działać przy Ministrze Środowiska. Ma wspierać działania na rzecz ochrony przyrody.

młodzieżowa rada eko

(Młodzieżowa Rada Ekologiczna)

Rada będzie się składać z 32 osób w wieku od 13 do 21 lat. Jej działalność, oprócz charakteru doradczego, będzie miała także wymiar praktyczny, bo organ będzie dysponował własnym budżetem. Środki te posłużą do przyznawania grantów na proekologiczne projekty i działania młodzieży. Rada będzie współpracować z Rzecznikiem Praw Dziecka i Lasami Państwowymi.

Aby wejść w skład rady, należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Link znajduje się TUTAJ.