Ponad 118 tysięcy zł dla Stowarzyszenia Kobiety Kietlina

Dział: Aktualności
03/07/2020 - 11:09

Projekt „Aktywne Kobiety Kietlina” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jest to program adresowany do osób starszych powyżej 60. roku życia.

Panie z miejscowości Kietlin od lat prowadzą stowarzyszenie zrzeszające grupę mieszkańców zaangażowanych w działania promujące miejscowość, ale także związane z szeroko pojętą kulturą i folklorem.

 kietlin

Spotkania tej grupy odbywają się w klubie, którego pomieszczenia wymagają remontu.

W projekcie zawarto działania merytoryczne, aktywizujące osoby starsze, z remontem i doposażeniem klubu stowarzyszenia. Z promesy finansowej doposażona o meble kuchenne zostanie kuchnia. Panie ze Stowarzyszenia znane są z talentów kulinarnych. Wyposażona zostanie także sala, gdzie odbywać będą się warsztaty. W ramach projektu będą prowadzone warsztaty z zakresu rękodzieła i kulinarne. Dotacja będzie przeznaczona także na zakup butów i strojów dla zespołu muzycznego, prowadzonego przez Stowarzyszenie. Zorganizowane zostaną również dwie wycieczki: jedna krajoznawcza, a druga do teatru do Łodzi.

Czek w wysokości 118.300,00 zł wręczył Stowarzyszeniu minister Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- W programie Aktywności Społecznej Osób Starszych do rozdania mieliśmy 40 mln zł. Wniosków zazwyczaj jest więcej, niż środków. W tym rozdaniu złożono 1800 wniosków, a tylko 300 uzyskało dofinansowanie – mówi minister Stanisław Szwed.

Podczas spotkania zorganizowanego w sali OSP obecni byli posłowie Anna Milczanowska i Antoni Macierewicz. Zaproszono także radnych i urzędującego wójta gminy Radomsko, Romana Radczyca.

Zaproszonym gościom panie ze Stowarzyszenia wręczyły bukiety kwiatów pochodzących z łąk i własnych ogrodów. Nie zabrakło także poczęstunku przygotowanego przez utalentowane kulinarnie mieszkanki Kietlina.

Koordynatorem projektu jest Artur Kępa:

- Pieniądze są na wyposażenie i zajęcia edukacyjne. Projekt kończy się 31 grudnia. Panie wkroczyły na poziom profesjonalnej działalności. Panie mnie urzekły tym, że od ośmiu lat funkcjonowały, mimo że warunki nie były sprzyjające – mówi koordynator projektu.