Podsumowanie działalności straży za 2019 rok - narada w komendzie

Dział: Aktualności
29/01/2020 - 13:19

W sali obrad komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna. Podsumowano działalność za 2019 rok.

narada roczna straż 2020 2

Jak wynika ze statystyk opracowanych w komendzie, rok 2019 okazał się dla jednostki łaskawy. Zanotowano o ponad 160 zdarzeń mniej, niż w roku poprzednim. Jednakże na skutek ubiegłorocznej suszy wzrosła liczba pożarów. Tylko w jednym przypadku strażakom nie udało się uratować życia. Z roku na rok takich zdarzeń przybywa. Jak wskazał komendant PSP Mariusz Wojcieszko, jest to spowodowane także specyfiką obszarów znajdujących się w powiecie radomszczańskim: duże zalesienie - w tym lasy z I stopniem zagrożenia pożarowego, obecność torfów i nieużytków.

Spadła natomiast liczba miejscowych zagrożeń, np. wynikające z obecności niebezpiecznych owadów. Dwa lata temu było prawie 600 tego typu zdarzeń, a w ubiegłym już tylko ok. 350. Zanotowano także mniej fałszywych alarmów. Rośnie natomiast liczba śmiertelnych wypadków komunikacyjnych.