Podsumowanie budżetu za I kwartał w szkołach. Jest źle, będzie jeszcze gorzej

Dział: Aktualności
22/05/2019 - 15:05

Pieniędzy na oświatę jest zdecydowanie za mało. Do końca roku może ich zabraknąć. Taka informacja pojawiła się dzisiaj podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

komisja edukacji 2

I kwartał oświaty pochłonął aż 33,4 procent całorocznej subwencji. Tak wynika z przedstawionego dzisiaj sprawozdania. Radni prześledzili wydatki oświatowe w okresie od początku stycznia do 31 marca ( wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia za usługi i opłaty za bieżące zużycie, świadczenia socjalne, koszty podróży służbowych).

Powiatowi podlega 10 placówek oświatowych (ILO, II LO, ZSE, ZSEE, ZSDiOŚ, ZSP 1, ZSP Przedbórz, SOSW, ZPOW, PPP).

Dotychczasowe wydatki pochłonęły aż 8 procent więcej niż przewidywano. Z czasem sytuacja będzie coraz trudniejsza. We wrześniu rozpocznie naukę podwójna liczba roczników, na ten czas zaplanowano też podwyżki dla nauczycieli. W tej sytuacji koszty znacznie wzrasną. Tegoroczna subwencja oświatowa nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków. Bez zewnętrznego wsparcia pieniędzy po prostu nie będzie.

 komisja edukacji