Pierwszaki, remonty i koszty wynagrodzeń w szkołach, czyli oświata w liczbach

Dział: Aktualności
17/09/2020 - 06:43

W szkołach ponadpodstawowych w Radomsku i powiecie są 32 klasy pierwsze, w których uczy się 921 pierwszaków. Wszystkich uczniów szkół średnich jest ponad 4.300 uczniów.

Luz czy cyrk dwa tygodnie covidowej szkoly 2

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, mimo epidemii koronawirusa, w szkołach przeprowadzano konieczne remonty. Największa inwestycja, o wartości 322.990 zł, to modernizacja instalacji grzewczej i wodnokanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wszystkie wakacyjne remonty kosztowały 216.550 zł, w tym 193.820 zł z budżetu powiatu, 15.000 zł z rad rodziców, 1.700 zł od sponsorów i 6.030 zł z dofinansowania na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Od nowego roku szkolnego wśród grona pedagogicznego przybyło 21 nauczycieli- dyplomowanych i 5 mianowanych. 10 pedagogów ten rok spędzi na urlopie dla poratowania zdrowia.

Oświata kosztuje. W pierwszym półroczu 2020 dokładnie 25 mln 104 tys. 65 zł i 83 gr. (59,26 proc. budżetu szkół/placówek, w tym 22 mln 18 tys. 825 zł to wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niebędących nauczycielami). Zarząd powiatu już dzisiaj wie, że subwencja oświatowa nie wystarczy i trzeba będzie sporo dołożyć z własnego budżetu.