Pieniądze na drogi, policję, psa i deficyt powiatu, czyli Komisja Budżetowa

Dział: Aktualności
29/07/2020 - 09:58

Wczoraj 28 lipca zdalnie obradowała Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego. Głównym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian z budżetu powiatu. 

zygma budżet

(Powiat Radomszczański)

Największe korekty budżetu są związane z pozyskaniem środków na modernizację powiatowych dróg. W związku z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę mostu w Rudzie (gmina Gidle), w planie dochodów i wydatków budżetowych uwzględniono kwotę 572 tys. 396 zł. W budżecie znajdzie się także kwota 250 tys. zł na remont drogi we wsi Dziepółć. 

Plan dochodów i wydatków ma się zwiększyć o 25 tys. zł dzięki pozyskaniu środków na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. 

Pozytywnie zaopiniowano także projekt przesunięcia do rezerwy kwoty 115 tys. zł przeznaczonej na przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do bydynku Starostwa Powiatowego. W budżecie będzie trzeba także uwzględnić kwotę 100 tys. zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku i niewielkie koszty korekty związane z dofinansowaniem zakupu psa patrolowo-tropiącego dla policji. 

Po zmianach budżet powiatu wynosi:

  • dochody - 123 966 574, 68 zł,
  • wydatki - 126 040 496 zł.

Planowany na 2020 rok deficyt nie ulega zmianie. Szacuje się go na 2 mln 73 tys. 921 zł. Zostanie pokryty z wolnych środków.