PCPR poszukuje terapeuty antyprzemocowego z doświadczeniem

Dział: Aktualności
27/07/2021 - 09:16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Radomsku poszukuje osoby do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w roku 2021 dla małej grupy osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ma charakter programu terapeutycznego, w którym nie podejmuje się tradycyjnie rozumianych interwencji wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, jak wezwania policji, złożenie doniesienia do prokuratury czy też zawiadomienie sądu rodzinnego. Program ten nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom stosującym przemoc w rodzinie, jak również w związku innymi problemami, z którymi borykają się te osoby.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone mogą być przez osoby, które:
1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami. podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłaszanie swojej oferty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 44 715 07 95 – Agnieszka Powroźnik.

[CZYTAJ] Połowa mieszkańców Radomska korzysta z ciepła z sieci. Trwa jej rozbudowa

przemoc

(Fot. RPO.gov.pl)
Slider