Ordo Iuris w Radomsku: „Jak chronić dzieci przed wulgarną edukacją seksualną"

Dział: Aktualności
13/09/2019 - 13:50

Pod takim hasłem 24 września odbędzie się spotkanie z prezesem instytutu Ordo Iuris, adwokatem Jerzym Kwaśniewskim.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to chrześcijańska organizacja pozarządowa zajmująca się propagowaniem kultury prawnej i duchowym dziedzictwem. Związana z Kościołem Katolickim. Związani są z nią między innymi prof. Bogdan Chazan, Kaja Godek, Tomasz Terlikowski.

Instytut działa na rzecz całkowitego zakazu aborcji oraz przeciw edukacji seksualnej. To jego prawnicy przygotowali projekt ustawy wprowadzający całkowity zakaz aborcji i karania za nią kobiet, co było powodem Czarnych Marszów w 2016 r. w całym kraju. Ostatnio przygotował „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze”, które rodzice mogą skladać w szkołach, by ich dzieci nie uczestniczyły w zajęciach edukacji seksualnej.

Prezesem Ordo Iuris od 2017 r. jest Jerzy Kwaśniewski. Był członkiem rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości oraz zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. W 2016 roku był zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. W marcu 2019 roku powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama.

W Radomsku będzie opowiadał o tym, jak przeciwstawiać się edukacji seksualnej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 września o godz. 18 w sali konferencyjnej w budynku przy stadionie miejskim, ul. Brzeźnicka 24.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy AK KWP NSZ Do Końca Wierni.

plakat A3 dzieci