Opinie o Krzysztofie Zygmie. Tak o nowym dyrektorze MDK piszą ludzie

Dział: Aktualności
10/01/2020 - 14:45

Jacy ludzie? I dlaczego piszą? Prezesi i przewodniczący stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji współpracujących z Miejskim Domem Kultury. Bo tego wymaga prawo.

 Krzysztof Zygma MDK

Prezydent Jarosław Ferenc mógł ogłosić konkurs i mógł sam wskazać nowego dyrektor MDK, po tym, jak skończył się kontrakt poprzedniej dyrektor placówki Elżbiety Kwiatkowskiej. Wybrał to drugie rozwiązanie. I musiał poprosić o opinie na temat Krzysztofa Zygmy.

Żeby była jasność, prezydent o opinie poprosić musiał, ale do niczego one go nie obligowały. Jakie by nie były, są tylko formalnością. Po prostu trzeba o nie wystąpić. Pytanie wysłano do kilkudziesięciu zarządów, ale nie wszystkie odpowiedziały. Wpłynęło kilkanaście.

Poprosiliśmy o nie, bo jakoś do tej pory nikt o to w urzędzie nie pytał. Otrzymaliśmy je i prezentujemy wszystkie.


Wspólnota Osób Niepełnosprawnych Betel
(…) informujemy, że przedstawiona kandydatura Pana Krzysztofa Zygmy (…) nie budzi zastrzeżeń. Kandydaturę oceniamy pozytywnie, wyrażając nadzieję, że podejmowane przez Kandydata działania na rzecz kultury będą miały na uwadze i wspierały także środowisko osób chorych, słabych i niepełnosprawnych.
Duszpasterz osób niepełnosprawnych ks. Antoni Arkit

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
(…) uprzejmie informujemy, że Fundacja Inicjatyw Kulturalnych zawsze prezentowała pogląd, że kierownicze stanowiska w miejskich placówkach kultury (…) powinny być obsadzane w wyniku otwartych konkursów. To jedyny, naszym zdaniem, sposób, by kandydaci na te stanowiska mogli zaprezentować pomysły na organizację życia kulturalnego w naszym mieście. Skoro wybrał Pan w tej sprawie inny sposób – przyjmujemy to do wiadomości. Wierzymy, że dokona Pan przemyślanego wyboru dyrektora radomszczańskiego MDK. Osobę, którą Pan wskaże, przyjmiemy z nadzieją na dobrą współpracę.
Prezes FIK Jacek W. Łęski

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów i Osób Niepełnosprawnych Koniczynka
(..) Zarząd stowarzyszenia udziela najwyższej rekomendacji dla pana Krzysztofa Zygmy.
„Koniczynka” współpracuje z panem dyrektorem od 2011 r., to dzięki jego zaangażowaniu, pomocy, kompetencji i wyjątkowej empatii organizacja mogła się rozwijać i pomagać innym. Naszym zdaniem pan Zygma posiada również bardzo duże predyspozycje do zarządzania zespołem ludzkim oraz kierunkiem rozwoju placówki kulturalnej. Na przestrzeni wielu lat jego wkład w kulturę i rozwój miasta jest niezaprzeczalny i znany w lokalnej społeczności.
Reasumując, naszym zdaniem decyzja pana Prezydenta jest jak najbardziej trafna i zasadna, jednocześnie rokująca pożądany rozwój placówki kulturalnej, jaką jest Miejski Dom Kultury.
Prezes Katarzyna Chybała

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oddział w Radomsku
(…) Z Panem Krzysztofem Zygmą oddział nasz współpracuje od kilkunastu lat. Nasza współpraca układa się bez zarzutu, bardzo harmonijnie i przy pełnej życzliwości. Potwierdzają to udane imprezy organizowane przez nasz nas wespół z Muzeum Regionalnym (…) pod dyrekcją Pana Krzysztofa Zygmy. Tak było przy organizowaniu wystaw eksponatów numizmatycznych z okazji obchodów 20-lecia, 25-lecia i 30-lecia naszego oddziału, promocji książki naszego kolegi Józefa Medwida „Bier za dobrą monetę” oraz organizacji i przebiegu jednej z imprez tegorocznych Radomszczańskich Senioraliów.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oraz fakt, że Pan Krzysztof Zygma ma odpowiednie wykształcenie Zarząd Oddziału stwierdza, że kandydat w pełni zasługuje, aby powołać go na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury.
Prezes Marek Suchan

 Stowarzyszenie Literackie Ponad
Stowarzyszenie (…) w pełni akceptuje decyzję prezydenta Miasta o powołaniu pana Krzysztofa Zygmy (…). Pan Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w placówkach wymagających wiedzy i operatywności w zarządzaniu, Ponadto predyspozycje organizatorskie, wizualne i artystyczne, Ma doskonały kontakt zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem mieszkańców miasta i powiatu na co wskazuje mandat radnego powiatu i funkcja przewodniczącego Rady Powiatu. Jako dyrektor Muzeum zawsze był otwarty na współpracę ze Stowarzyszeniem Literackim. Jesteśmy przekonani, że to kandydat na dyrektora MDK, który sprawdzi się doskonale. Jest słowny, konkretny i kreatywny. Zapewne Jego działalność przyczyni się do podejmowania wielu ciekawych inicjatyw na płaszczyźnie kulturalnej miasta co przełoży się na zadowolenie mieszkańców.
Prezes Edmunda Bodanka

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Zarząd (…) popiera kandydaturę pana Krzysztofa Zygmy (…).
Jest on osobą znaną i cenioną w lokalnym środowisku, współpracuje bowiem z wieloma instytucjami samorządowymi i kulturalnymi w naszym mieście, m.in. z Towarzystwem (…).
Wyżej wymieniony kandydat jest postrzegany jako człowiek odpowiedzialny, kreatywny i posiadający wysoką kulturę osobistą. Charakteryzuje się ogromnym zaangażowaniem w realizację podejmowanych zadań.
Naszym zdaniem – wybór pana Krzysztofa Zygmy, na to stanowisko – jest w pełni uzasadniony.
Prezes Wiesław Pierzak

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Pana Krzysztofa Zygmę znam od wielu lat. Współpraca od początku organizowany w Radomsku Dniach Rodziny (…) i Dniach Kultury Chrześcijańskiej układała się zawsze wzorowo. Cechowała ją wielka życzliwość, zaangażowanie i wsparcie organizacyjne ze strony Pana Krzysztofa. Dyrektor i pracownicy Muzeum szeroko otwierali serca i drzwi swojej placówki.
Wierzę, że jego profesjonalizm, zapał i doświadczenie przyniesie piękne owoce Miejskiemu Domowi Kultury w Radomsku. Czego mu serdecznie życzę i obiecuję wszelkie wsparcie.
Tadeusz Olczyk

RUTW Wiem Więcej
Pana Krzysztofa Zygmę poznałam w 2011 roku. (…) Od samego początku nasza współpraca układała się wzorowo. Popierając prospołeczną działalność UTW Dyrektor umożliwił nam korzystanie z pomieszczeń MR, a także dodatkowo w czasie realizacji projektów. Nigdy nie spotkałam się z odmową ze strony Dyrektora, rzeczowego, kompetentnego, a przy tym serdecznego i życzliwego. Jako Uniwersytet chętnie korzystaliśmy z zaproszeń dyrektora Zygmy na imprezy kulturalne odbywające się w MR, a były to wydarzenia cykliczne o wysokiej randze artystycznej. Pana Krzysztofa Zygmę jako niekwestionowany autorytet zaprosiłam do uczestnictwa w Radzie Naukowo-Programowej RUTW. Uważam, że posiada znakomite predyspozycje, doświadczenie i wykształcenie, aby pełnić funkcję Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.
Prezes Anna Kapuściarek

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Biedroneczka
Stowarzyszenie (…) wyraża pozytywną opinię o Panu Krzysztofie Zygmie, Kandydacie na stanowisko Dyrektora (…).
Stowarzyszenie miało przyjemność współpracować z Panem Krzysztofem Zygmą podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego o środki finansowe na działalność stowarzyszenia (…). Postawa Pana Krzysztofa Zygmy była pełna życzliwości i empatii dla potrzeb osób niepełnosprawnych i samego stowarzyszenia.
W naszej opinii Pan Krzysztof Zygma jest osobą otwartą, kompetentną, chętną do współpracy, zainteresowaną różnorodną tematyką spraw dotyczących społeczności lokalnej.
Uważamy, że jest to właściwy Kandydat na powyższe stanowisko.
Grzybek Marlena, Katarzyna Woźniak

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku
(…) opiniujemy pozytywnie Kandydaturę Pana Krzysztofa Zygmę na stanowisko Dyrektora
sekretarz Jan Kosętka, przewodniczący Wiesław Gościej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku
(…) popieramy kandydaturę Pana Krzysztofa Zygmy.
Przewodnicząca Anna Majewska

Stowarzyszenie Teatr Źródło
Stowarzyszenie (…) wyraża pozytywną opinię o Panu Krzysztofie Zygmie – Kandydacie na stanowisko Dyrektora (…).
prezes Danuta Zawadzka

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko
Związek (…) wyraża pozytywną opinię o Panu Krzysztofie Zygmie. Jest on czynnym instruktorem Hufca Radomsko w stopniu podharcmistrza. Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska. Angażuje się w działalność Komisji Historycznej oraz Kręgu Pokoleniowego „Łoś”. Chętnie wspomaga hufiec w organizacji konkursu wiedzy o Radomsku, Święta Flagi Państwowej poprzez udostępnianie Galerii Muzeum Regionalnego. Podczas przedsięwzięć udostępnia pomieszczenia na wystawy związane z historią harcerstwa. Pan Krzysztof Zygma od wielu lat wspiera wszelkie działania realizowane przez Hufiec ZHP Radomsko.
Komendant hm. Piotr Jaworski

Stowarzyszenie Klub Abstynencki Można Inaczej
Stowarzyszenie (…) prowadzi swą działalność w różnych obszarach. Współpracujemy z wieloma instytucjami mającymi swoją siedzibę w Radomsku. Przez wiele lat korzystaliśmy z gościnności Muzeum (…), gdzie odbywały się imprezy organizowane w ramach naszych działań statutowych. W czasie, gdy dyrektorem tej placówki był Pan Krzysztof Zygma, zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc. Pan Dyrektor wykazywał się dużą otwartością oraz zaangażowaniem. Zawsze udzielał nam merytorycznego wsparcia. Dzięki temu mogliśmy – jako stowarzyszenie – wyjść z ofertą do szerokiego grona odbiorców, pokazując swój dorobek kulturalny w postaci przedstawień teatralnych, wieczorów poezji czy spotkań okolicznościowych, które promowały nasz Klub wśród lokalnej społeczności.
Naszym zdaniem, Pan Krzysztof Zygma – jako Dyrektor Miejskiego Domu Kultury (…) - to gwarancja kompetentnej pracy, twórczego działania, a dla nas dobrej – jak zresztą do tej pory pod kierownictwem Pani Elżbiety Kwiatkowskiej – współpracy z MDK w przyszłości.
Wiceprezes Leszek Stępień

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
(…) Polski Związek (…) wyraża pozytywną opinię o Kandydacie Panu Krzysztofie Zygmie.
Przewodnicząca Danuta Kusek

UTW SAN
(…) Tak jak najbardziej popieramy 200% jest to odpowiednia osoba.
Pan Krzysztof Zygma dyrektor Muzeum (…) współpracuje z nami od kilku lat. (…) mieliśmy szansę na co dzień obserwować efekty jego pracy. Jako dyrektor zespołu MR zarządza grupą pracowników jego praca społeczna na rzecz innych organizacji i powiatu radomszczańskiego. Pan Krzysztof jest obowiązkowy i systematyczny, ambitny, bardzo zaangażowany w pracę tej placówki jak i pracę społeczną na rzecz innych osób i instytucji czy organizacji. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole, wytworzył atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia a w swoim zespole wytworzył właśnie taką atmosferę. Zachęcał pracowników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W czasie realizacji kluczowych dla nas projektów w ramach RUTW SAN „W miłym tonie zaśpiewajmy razem” wykazał się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie współpracy i integracji społeczeństwa. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu oraz sposobowi, w jaki motywował swoich współpracowników i podopiecznych do wytężonej pracy, projekty zakończyły się sukcesem i zapewnił jej wzrost integracji co będzie trwało dłużej. Ponadto, zostały zorganizowane spotkania z seniorami połączone ze wspólnymi śpiewami, grami, czytaniem oraz warsztatami. Aktywność p. Krzysztofa jest zauważalna i doceniana, czego dowodem są liczne podziękowania i dyplomy gratulacyjne i rzeczy niemożliwe a zrealizowane.
Przewidziana jest również kontynuacja różnych projektów – zorganizowane między innymi spotkanie noworoczne i wiele innych.
W razie potrzeby z przyjemnością udzielę dokładniejszych informacji na jego temat.
Prezes Ewa Kaczmarek

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
(…) pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Krzysztofa Zygmę na stanowisko dyrektora (…).
prezes Tomasz Andrzej Nowak

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb Polne Kwiaty
Prezes Stowarzyszenia (…) popiera kandydaturę Pana Krzysztofa Zygmy na stanowisko Dyrektora (…). W mojej opinii Pan Krzysztof Zygma jest osobą odpowiednią na to stanowisko ze względu na kierunkowe wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe.
Bogusława Dzwonkowska