Od jutra rusza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Dział: Polityka
23/04/2019 - 17:23

Prezydent Radomska ogłosił nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku.

rada senirów

Aby stać się członkiem Miejskiej Rady Seniorów należy mieć ukończone 60 lat i mieszkać na terenie Radomska. Swoich kandydatów mogą zgłaszać organizacje osób starszych oraz podmioty działające na ich rzecz, mające siedzibę w Radomsku. Uprawniony podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Wnioski można składać od jutra czyli 24.04 do 14.05. ormularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w Centrum Aktywności Społecznej oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl.  (fot.UM)