Nowy nabytek szpitala: nowoczesny densytometr do diagnostyki osteoporozy

Dział: Aktualności
20/05/2019 - 13:12

Do Szpitala Powiatowego w Radomsku dotarł nowoczesny densytometr. Jest on niezwykle przydatny do diagnostyki osteoporozy.

densytometr

Trwa jego montaż, jutro pierwsze szkolenia personelu. A już niedługo urządzenie będzie gotowe do użytku.

Densytometr został zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych poprzez modernizację oraz doposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku" w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 202

densytometr2