[WIDEO] Nie zamierzamy likwidować przychodni przy Przedborskiej. Nie dzisiaj

Dział: Aktualności
12/02/2019 - 15:06

Media

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Radomsku odbyła się konferencja prasowa na temat przychodni lekarskiej przy ul. Przedborskiej. - Spokojnie, na razie nie likwidujemy. A potem się zobaczy - tyle, w dużym skrócie, można było tam usłyszeć

 Pacjenci, lekarze i personel przychodni przy Przedborskiej (filii SP ZOZ Pro Familia przy Armii Krajowej) od środy zeszłego tygodnia zbierają podpisy i szukają sprzymierzeńców, ponieważ boją się, że placówka zostanie zlikwidowana.

Dzisiaj wicestarosta Jakub Jędrzejczak oraz członkowie zarządu Ewa Gajzler i Fabian Zagórowicz po raz kolejny zabrali głos w tej sprawie. - W odpowiedzi na sygnały pochodzące od zaniepokojonych mieszkańców oraz doniesienia medialne, w których mówi się wprost o "likwidacji przychodni przy ul. Przedborskiej" informujemy, że zarząd powiatuw obecnej chwili nie prowadzi działań, które mają na celu likwidację filii SP ZOZ "Pro Familia" przy ul. Przedborskiej - brzmi oficjalny komunikat.

A potem cała trójka przez kilkanaście minut mówiła, że przychodnia jest w strasznym stanie, co potwierdzają kontrole stanu technicznego, że remontu nie da się wykonać przy pacjentach, że już sprawdzane jest, czy zmieszczą się przy Armii Krajowej. A także, że to nie peryferia, że w okolicy jest kilkanaście przychodni, i mają kontarkty z NFZ, że kiedy likwidowano inne placówki, to też ludzie protestowali, a potem okazywało się, że nie było się czego bać. I przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów nie będzie zagrożone, a przecież nie można ich narażać, bo bez remontu nie wiadomo co i kiedy może się wydarzyć.

No i jeszcze, że lekarze i personel zostaną zatrudnieni gdzie indziej, nikt nie zostanie bez pracy.

No i jeszcze kwestia centralizacji jednostek, czyli tego co ile kosztuje i co się bardziej opłaca.

Przekładając: na razie nie likwidujemy, takich planów nie mamy, ale jeśli okaże się, że bez przychodni tragedii nie ma, a przy okazji będzie taniej i wygodniej, to jest to całkiem możliwe. I ludzie powinni to zrozumieć.

 

Pełna treść oświadczenia:

,,W odpowiedzi na sygnały pochodzące od zaniepokojonych mieszkańców oraz doniesienia medialne, w których mówi się wprost o ,,likwidacji przychodni przy ul. Przedborskiej” informujemy, że Zarząd Powiatu w obecnej chwili nie prowadzi działań, które mają na celu likwidację filii SP ZOZ ,,Pro Familia” przy ul. Przedborskiej.

Podejmowane działania mają na celu dbanie o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników ośrodka – mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego. Wykonując zadania nałożone na właściciela lub zarządcę obiektów budowlanych przez ustawę prawo budowlane w opisanym wyżej budynku dokonywane są systematyczne przeglądy stanu technicznego, obejmujące zarówno budynek i jego konstrukcję, jak i otoczenie oraz wewnętrzne instalacje. Przeglądy dokonywane są przez osoby do tego uprawnione, a ich zadaniem jest wskazanie robót budowlanych koniecznych do wykonania celu: możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu.

Dokonana w dniu 30. 05. 2018 r. okresowa kontrola stanu technicznego budynku
SP ZOZ ,, Pro Familia” przy ul. Przedborskiej wskazała zakres robót remontowych
w tym budynku. Instalacja elektryczna poddana została kontroli w dn. 9. 11. 2017 r. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że obwody instalacji elektrycznej nie nadają się do dalszej eksploatacji i musi zostać dokonana ich wymiana. Rolą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego jest dbanie o dobro mieszkańców, a szczególnie o ich bezpieczeństwo, dlatego należało podjąć decyzję w sprawie dokonania remontu pomieszczeń SP ZOZ. Ze względu na charakter i szeroki zakres prac rozważana jest konieczność wyłączenia tych pomieszczeń z użytkowania.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że konieczność przeprowadzenia remontu wymaga przeniesienia świadczonych usług do budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej. Jednakże czynione są działania, aby zmiany nie wpłynęły negatywnie na poziom obsługi pacjentów. Z pewnością też zmiany nie spowodują redukcji zatrudnienia.

W chwili obecnej Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do dyrektora SP ZOZ ,,Pro Familia” o przygotowanie materiału w zakresie możliwości dokonania zmian związanych z przeniesieniem pomieszczeń przychodni, zarówno w zakresie stanu lokalowego, jak i personelu, a także o kalkulację związanych z tym kosztów.

Dopiero w oparciu o szczegółową analizę, uwzględniając nie tylko obawy pacjentów i pracowników przychodni, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo, jak również możliwości finansowe Powiatu podjęta zostanie ostateczna decyzja o scaleniu lub rezygnacji ze scalania przychodni, o czym oczywiście poinformujemy mieszkańców.

Niezależnie od planów remontowych trwają prace związane z projektem centralizacji jednostek powiatu i optymalizacji zajmowanej przez nie powierzchni. Niewykluczone więc, że w przyszłości i PCPR i SP ZOZ będą mieścić się w jednej siedzibie, a nie jak to jest obecnie, w różnych punktach. “