Nie ma rodziny w Kamieńsku, w której przynajmniej jedna osoba nie grałaby w Świcie

Dział: Sport
21/07/2021 - 19:20
Świtu Kamieńsk jest najstarszym klubem w naszym powiecie. Za oficjalną datę jego utworzenia uważa się 13 września 1937 r.

Wówczas piłkę kopali m. in.: Zbigniew Kubicki, Jan Witalewski, bracia Stefan i Henryk Strzeleccy, Zenon Morąg, Joachim Kotlewski, Czesław Bara, Henryk Tazbir, Tadeusz Wojtaszewski, Zbigniew Krauze, Antoni Wojnarowski, Marian Wojtasiński, Czesław Pawłowski, Jerzy Sztuk, Czesław Kowalski, Wacław Bąkowicz.

Przez ponad 80 lat w klubie trenowało tysiące dzieci i młodzieży. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że nie ma rodziny w Kamieńsku, w której przynajmniej jedna osoba nie grałaby w

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś