Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla dwojga nauczycieli z Radomska

Dział: Tylko u nas
12/10/2020 - 20:25
Ewa Ratowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Mirosław Dratwiński z Zespołu Szkół Elektryczno -Elektronicznych i znaleźli się wśród 19 nauczycieli z województwa łódzkiego, którzy z tym roku otrzymają nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Minister przyznaje co roku nagrody nauczycielom posiadającym uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej . Wnioskują o nie dyrektorzy placówek. Nagrody otrzymać nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej dwa lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Lista laureatów nagrody Ministra Edukacji Narodowej 2020 z woj. łódzkiego:

DRATWINSKI

Mirosław Dratwiński, Fot. Facebook/MirosławDratwinski

Mirosław Dratwiński, Zespół Szkół Elektryczno -Elektronicznych w Radomsku
Magdalena Fałek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
Iwona Jankowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu
Krystyna Kostarska, Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach
Janusz Kwiatosiński, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1w Łodzi
Kamilla Madzio, Zespoł Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Monika Michalik, Zespół Szkół Elektroniczno - Informatycznych w Łodzi
Urszula Michalska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu
Beata Nadarzyńska, Szkoła Podstawowa Nr 202 w Łodzi
Dorota Rachwalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
Ewa Ratowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku
Małgorzata Sienna, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
Barbara Starzec, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu
Ireneusz Stasiak, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Zofia Szalkiewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu
Krystyna Walentynowicz, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi
Mariusz Wielebski, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach
Joanna Wójcicka, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łodzi
Dariusz Żywicki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu