Mieszkańcy Przedborza żądają powrotu skazanego burmistrza. Zbierają podpisy pod petycją

Dział: Aktualności
06/04/2019 - 09:58

Mieszkańcy Przedborza chcą „powrotu demokratycznie wybranego burmistrza na stanowisko".

 UM Przedbórz

W środę 3 kwietnia Miłosz Naczyński został skazany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 30.000 zł grzywny. Przez najbliższe cztery lata nie wolno mu zajmować stanowisk w administracji publicznej. Do sądu wchodził jako burmistrz Przedborza, wyszedł z gmachu jako zwykły mieszkaniec. Karany. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Po rozprawie Miłosz Naczyński wrócił do Przedborza i z urzędu zabrał swoje rzeczy. Jego gabninet jest zamknięty. Wkrótce zajmie go komisarz, który będzie zarządzał gminą i miastem do czasu wyboru nowego burmistrza. Wyznaczy go premier.

Jednak wielu mieszkańców nowego włodarza nie chce. Uważają, że Miłosz Naczyński został skrzywdzony. Już w czwartek wieczorem rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod petycją. Ci, którzy się pod nią podpisują, chcą „powrotu demokratycznie wybranego burmistrza na stanowisko". Akcja została wznowiona dziś rano. W różnych punktach miasta można spotkać osoby z petycją i listami do podpisu. Jak usłyszeliśmy, petycja zostanie dostarczona do wszystkich możliwych instytucji i urzędów, które mogłyby coś w tej sprawie zrobić.