Michał Koski (PiS) uniewinniony. Nie zniesławił burmistrz Wiesławy Janosik

Dział: Aktualności
19/02/2021 - 14:27
W kampanii wyborczej na burmistrza Przedborza w 2019 roku starły się popierana przez byłego burmistrza Miłosza Naczyńskiego Wiesława Janosik, oraz popierana przez PiS Renata Koska. Obie strony się nie oszczędzały. Były plakaty, były też ulotki. Te ostatnie zaprowadziły Wiesławę Janosik i Michała Koskiego, syna Renaty Koskiej, na sądową salę. W tym tygodniu sąd ogłosił wyrok. Koski został uniewinniony.

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA: Został pan oskarżony przez burmistrz Wiesławę Janosik. Chodziło o wyborcze ulotki, które otrzymali

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś