Mają być uprzejmi i zatrudniani tylko w oparciu o kwalifikacje. Jest nowy Kodeks Etyki urzędników

Dział: Aktualności
21/05/2019 - 20:20

„Pracownicy są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe. „W kontaktach z klientami zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie". Tak nakazuje nowy Kodeks Etyki pracowników urzędu miasta.

Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu w życie prezydent Jarosław Ferenc podpisał 17 maja 2019 r. Zgodnie z jego zapisami, każdy z pracowników musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem niezwłocznie.

Co się w nim znajduje?

urzad miasta

Zawiera 13 artykułów i podaje szczegółowe wytyczne dotyczące etycznych aspektów pracy urzędnika miejskiego.

Zapisano w nim, że administracja samorządowa pełni rolę służebną w stosunku do mieszkańców. Pracownicy mają działać tak, aby „ich działania mogły być wzorem praworządności”.

W artykule 4. napisano, że pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie, wykonują swoje obowiązki rzetelnie, są twórczy, dotrzymują zobowiązań oraz „racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodarują majątkiem miasta”.

Zgodnie z artykułem 8. pracownicy urzędu „dokładają wszelkich starań, aby ich postępowanie było jawne, zrozumiałe, akceptowane przez wspólnotę samorządową i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji”.
Pracownicy nie mogą uczestniczyć w podejmowanie decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty, a „od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnicy tych korzyści.

Z całym Kodeksem mozna się zapoznać pod tym linkiem.