Magdalena Jędrzejczyk zajmie się powiatowym budżetem

Dział: Aktualności
30/07/2020 - 07:40

W czasie wczorajszej zdalnej sesji Rady Powiatu, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, radni powołali na stanowisko skarbnika Magdalenę Jędrzejczyk.

starostwo 2

Nowa skarbnik, która zastąpiła Jana Gustalika (odszedł na emeryturę kilka tygodni wcześniej), posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami powiatu, które zdobyła podczas wieloletniej pracy na stanowisku naczelnika wydziału finansowego starostwa.

Za jej kandydaturą zagłosowało 14 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

Wczoraj radni zajęli się też korektą budżetu, bo trzeba było przesunąć pieniądze na inwestycje. Radni zagłosowali za zabezpieczeniem pieniędzy na modernizację dróg powiatowych. Takie prace odbędą się m.in. we wsi Dziepółć. Uwzględniono przy tym przebudowę mostu w Rudzie w gminie Gidle.

Inne zmiany budżetowe dotyczyły zakupu samochodu dla straży, sprzętu informatycznego dla starostwa, czy też zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę podjazdu do starostwa tak, by było dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.