[Koronawirus] W naszym powiecie nie ma już chorych na Covid-19

Dział: Aktualności
06/06/2020 - 17:23

Pozytywne informacje: w naszym powiecie epidemia wyhamowała. Oto dane o osobach w kwarantannie i ozdrowieńcach

06 06

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 53 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 52 / 0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 32 / 0 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 48 / 0 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 924 / 15 / 5

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1123 / 52

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 617 / 41 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 1 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0