Koronawirus: cztery osoby z wynikiem dodatnim. Brak nowych zachorowań

Dział: Aktualności
18/09/2020 - 11:10

Aktualnie cztery osoby mają laboratoryjnie potwierdzony, dodatni wynik w kierunku Sars-Cov2. Jedna osoba jest hospitalizowana z podejrzeniem covid-19.

probówka koronawirus

Po powrocie z zagranicy na kwarantannie przebywają 92 osoby.

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 94 / 4 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 88 / 0
w tym zgonów związanych z COVID-19 ogółem / ostatnia doba – 2 / 0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 43 / 1 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 84 / 3 / 0
w izolatorium: łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 2 / 0 / 0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14 / aktualnie – 0 w tym 0 izolacja domowa oraz 0 hospitalizacji

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 1773 / 27 / 0

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1869 / 92

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym

łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 828 / 7 / 4

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 18 / 0