Komisja rewizyjna: budżet miasta wykonany w 100 procentach

Dział: Polityka
06/06/2019 - 12:32

Deficyt budżetowy w 2018 mniejszy niż zakładano

 budżet

Podczas dzisiejszego posiedzenie komisji rewizyjnej skarbnik miasta Mariola Wypych przestawiła radnym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Tworząc projekt budżetu założono, że dochody wyniosą 178 mln, a wydatki 194, co da deficyt w wysokości 16 mln. Budżet byk kilkakrotnie zmieniany i ostatecznie dochody wyniosły 187 mln, wydatki 199, a deficyt niecałe 12 mln.

Jednym z największych wydatków zawsze jest oświata. Miasto otrzymało na ten cel niecałe 35 mln, a musiało wydać 59, co oznacza, prawie 25 mln to tzw. środki własne.

Skarbnik podkreśliła, że w 2018 realizowano wiele inwestycji.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sześcioro radnych było za przyjęciem sprawozdania, troje przeciw.