Jeden przypadek New Delhi w Radomsku. Superbakteria odporna na wszystkie antybiotyki

Dział: Aktualności
10/07/2019 - 19:00

W radomszczańskim szpitalu stwierdzono jeden przypadek nosicielstwa bakterii New Delhi. Pacjentkę odizolowano, poinformowano Sanepid i wprowadzono reżim sanitarny.

New Delhi to superbakteria odporna na wszystkie antybiotyki. Jest odpowiedzialna za niezwykle groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Często doprowadza do sepsy.

W Polsce pojawiła się pierwszy raz z Warszawie w 2011 r. Wykryta została na świecie dwa lata wcześniej. New Delhi nie jest tak dokładnie konkretną bakterią powodująca chorobę, ale genem odporności na antybiotyki. Główną przyczyna odporności New Delhi jest niewłaściwe bądź nadmierne używanie antybiotyków. 

szpital

Do tej pory w Polsce stwierdzono jest 2,5 tys. przypadków bakterii New Delhi, z czego większość w Warszawie.

Szpital w Radomsku podjął procedury niezbędne w przypadku stwierdzenia nosicielstwa tej bakterii. Pacjentkę odizolowano, przebadano wszystkich pacjentów na oddziale, na którym przebywała. Nie stwierdzono innych przypadków.