Jakub Jędrzejczak w Opocznie na obradach Konwentu Powiatu

Dział: Polityka
18/03/2019 - 18:49

W piątek 15 marca obradował Konwent Powiatów w Opocznie. W naradzie przedstawicieli władz powiatów z województwa łódzkiego Radomsko reprezentował wicestarosta Jakub Jędrzejczak. Rozmawiano o reformie edukacji i jej skutkach, czyli brakujących środkach finansowych

27235

Poruszono kwestię przede wszystkim organizacji szkół publicznych i konieczności organizowania całodobowego dyżuru pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu przysioszono prace związane ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym „stwierdzania zgonu i jego przyczyny”. (fot. Starostwo Powiatowe)