Jakie projekty zgłoszono do budżetu obywatelskiego a jakie odpadły [Lista]

Dział: Aktualności
10/07/2019 - 15:33

Rower miejski, dopłata do wymiany pieców, koncert Meli Koteluk, gala disco polo „Zimny Łokieć”, zakup oczyszczaczy powietrze dla zerówek, zakup kwiatów pyłochłonnych – między innymi takie projekty zgłosili radomszczańskie do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Oto lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych:

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE

1. Plac zabaw Bartodzieje''
321.200 zł
Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Batalionów Chłopskich. W ramach tego projektu tego projektu planuje się:
1. Przygotowanie terenu ( wyrównanie, wykarczowanie zbędnych krzewów, wycinka niektórych starych drzew).
2. Wykonanie zjazdu oraz alejek z kostki brukowej.
3. Ustawienie sprzętów tj. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie.
4. Ustawienie ławek i koszy.
5. Montaż stojaków na rowery.

2. ,,Lekki tornister''
110.790 zł
Projekt zakłada zakup dla:
1. PSP 1 - szafki skrytko - ubraniowej - 36 szt.,
2. PSP 4 - szafki skrytkowej - 23 szt.,
3. PSP 7 - szafki skrytkowej -18 szt.
Szafki szkolne zostaną zamontowane na korytarzach szkolnych oraz w szatniach trzech radomszczańskich szkół. Dzięki szafkom uczniowie będą mogli pozostawić swoje rzeczy tj. przybory szko ne, pomoce. Projekt nie generuje kosztów eksploatacji i utrzymania. Wszystkie szafki posiadają niezbędne atesty, które zostaną dostarczone wraz z zamówieniem. Każda szafka posiada otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz mocowania ich do ściany.

3. ,,Komputer bez tajemnic''
10.000 zł
Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla PSP nr 6 ul. Królowej Jadwigi 20. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty.

4. ,,Podnoszenie kompetencji językowych Radomszczan, nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego
27.025 zł
Projekt zakłada naukę języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup z języka angielskiego, 2 grup z języka niemieckiego, 2 grup z języka włoskiego i jednej grupy z języka francuskiego. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Osoby zainteresowane mogą uczęszczać tylko do jednej grupy z danego języka. Chętni mogą uczestniczyć maksymalnie w 2 kursach językowych. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty

5. ,,Zdrowy oddech przedszkolaka''
63.000 zł
Projekt zakłada zakupienie 21 jednostek oczyszczaczy powietrza dla każdej klasy ,,O''/oddziału ,,6 – latków” lub klas starszych, które posłużą do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5, benzo(a) pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, oraz alergenów, pyłków, kurzu w salach, w których dzieci spędzają czas podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom dostępu do powietrza o parametrach o wiele korzystniejszych niż te panujące na zewnątrz. Najmłodsze dzieci bardzo często przebywają w szkołach/przedszkolach po 8-9 godzin, więc oczekujemy, że ta dawka oczyszczonego powietrza przełoży się na zdecydowanie mniejszą częstotliwość zachorowań, ataków kaszlu, styczności z alergenami. Proponowane oczyszczacze charakteryzują się bardzo cichą pracą oraz są wyposażone w filtry HEPA i czujniki, które pozwolą na efektywne oczyszczanie pomieszczeń.

6. ,,Piknik rekreacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Radomska''
21.000 zł
Projekt dotyczy zorganizowania pikniku rekreacyjno - edukacyjnego dla ok. 350 osób.
Na pikniku przewiduje się:
– atrakcje dla dzieci,
– konkursy z drobnymi nagrodami,
– warsztaty z udzielania 1. pomocy,
– promocja właściwych zachowań na drodze, zdrowego trybu życia, dbania o środowisko,
– oprawa muzyczna,
– posiłek dla uczestników.

7. ,,Plac Integracyjno-Rekreacyjny dla Dzieci, Młodzieży i Seniorów'' na Tysiąclecia 9
400.000 zł
Projekt przewiduje stworzenie placu integracyjno – rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zamontowanie na placu: zestawu zabawowego, huśtawek, karuzelli itp., sprzętu do ćwiczeń, stojak na rowery, koszy na śmieci, ławek, ogrodzenia i nasadzeń. Głównym celem projektu jest integracja i umożliwienie spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz seniorów z możliwością rehabilitacji ze schorzeniami ruchowymi i nie tylko. Duża ilość dzieci, młodzieży oraz seniorów wskazuje na celowość powstania tego rodzaju inwestycji gdyż w pobliżu nie ma takiego placu.

8. ,,Parking wewnątrzosiedlowy, ogólnodostępny''
513.627 zł
Wnioskowany projekt dotyczy wykonania parkingu wewnątrzosiedlowego, ogólnodostępnego obejmującego 60 miejsc postojowych (w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych) wraz z jezdnią manewrową, wykonany w całości z płyt ażurowych. Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie miejsc postojowych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa ora poprawią komfort życia nie tylko mieszkańców osiedla, ale również rodziców, którzy każdego dnia dowożą dzieci do placówki oświatowej (PSP nr 6). W ramach projektu przebudowany zostanie również chodnik o długości ok 60 m i szerokości 2 m.

9. ,,#kulturalneRadomsko Koncert Meli Koteluk''
28.000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie koncertu Meli Koteluk w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, miejscu, które jest przygotowane do tego rodzaju wydarzeń muzycznych, gdyż posiada zaplecze techniczne dające możliwość w pełni profesjonalnego zorganizowania koncertu. Koncert odbędzie się w wielofunkcyjnej sali widowiskowej dysponującej 490 miejscami siedzącymi. Wstęp na wydarzenie muzyczne będzie miał charakter otwarty, każdy będzie mógł nabyć bilet w kasie MDK.

10. ,,Smart plac – mini miasteczko ruchu drogowego, gry podwórkowe''
66.000 zł
Projekt zakłada atrakcyjne zagospodarowanie placu przy szkole.
Skład projektu: Zewnętrzne mini miasteczko ruchu drogowego dla dzieci na terenie placu szkolnego, które umożliwia praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Składa się ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych, osiowych, i segregacyjnych, przejść dla pieszych oraz drobnych elementów typu strzałki, malowane farbą drogową białą i niebieską na pow. ok 350 m kw oraz 25 znaków drogowych pionowych mobilnych. Instalacja ośmiu zewnętrznych gier podwórkowych na placu szkolnym, w nowoczesnej atrakcyjnej formie. Gry wykonane są z masy termoplastycznej. Projekt zakłada wyposażenie terenu w dwie ławki parkowe dla opiek nów dzieci. W koncepcji projektu jest również utwardzenie ok 200 mkw powierzchni placu szkolnego kostką brukową.

11. ,,Kompleks boisk sportowych - Glinianki''
726.000 zł
Celem projektu jest wykonanie trzech ogólnodostępnych boisk sportowych (o wym. 12mx24m) dla mieszkańców Radomska:
1. do piłki nożnej (nawierzchnia trawiasta z nawodnieniem),
2. do piłki koszykowej,
3. korty tenisowe.
W kompleksie boisk zamontowane zostaną 2 punkty czerpalne 3- poziomowe tzw. poidełka z wodą pitną dla ludzi i zwierząt, miejsca odpoczynku w postaci pięciu ławek wraz z pięcioma koszami na śmieci oraz ciąg pieszo – rowerowy o długości 80 m i szerokości 4m utwardzony kostką bezfazową. Całość zostanie oświetlona czterema lampami ledowymi.

12. ,,Bezpieczna Trójka”
93.000 zł
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Celem projektu jest wykonanie:
1. ogrodzenia placu zabaw,
2. ogrodzenia frontowego od ul. Dąbrowskiej,
3. ogrodzenia kratowego między działkami sąsiednimi.

13. „Bieganie uskrzydla”
152.680 zł
Projekt ma na celu budowę bieżni wokół boiska o dwóch torach i nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia przeznaczona do uprawiania biegów na 100 metrów. Bieżnia o łącznej długości 113,50 m, szerokości całkowitej 2,45m i szerokości toru 1,22, odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Projekt ma również na celu budowę zeskoczni do skoku w dal.