Inicjatorzy referendum w Ładzicach: wójt zastrasza. Informujemy policję

Dział: Aktualności
26/07/2021 - 17:30
- Nieprawdziwa jest informacja, że wójt gminy Ładzice będzie dokonywać jakiejkolwiek weryfikacji osób podpisujących się pod wnioskiem referendalnym w sprawie jego odwołania - oświadczają inicjatorzy referendum w Ładzicach w sprawie odwołania wójta. Chodzi o odpowiedzi wójta Krzysztofa Ciupińskiego, których udzielił Gazecie Radomszczańskiej. Inicjatorzy referendum informują, że złożą do organów ścigania doniesienie na wójta w sprawie zastraszania mieszkańców.

W poprzednim wydaniu Gazety opublikowaliśmy odpowiedzi wójta Ładzic Krzysztofa Ciupińskiego na zadane przez redakcję pytania. Opublikowaliśmy je w całości, bez skrótów. W związku z nimi inicjatorzy przeprowadzenie referendum w Ładzicach wydali specjalne oświadczenie, w którym zaznaczają, że to nie wójt będzie weryfikował listy z podpisami, że on ich nie będzie widział, a sam wniosek o odwołanie wójta nie jest składany do niego.

Oto cała treść oświadczenia:

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi z numerze 29 Gazety Radomszczańskiej w artykule „Krzysztof Ciupiński: koszty pokryją mieszkańcy”, Inicjatorzy Referendum informują:

1) zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 6 ustawy o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm) – Inicjator referendum powiadamia wójta gminy oraz komisarza wyborczego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum.

Powiadomienia w powyższym zakresie Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wójt Gminy otrzymali w dniu 6 lipca 2021 roku – co potwierdzili odrębnymi pismami.

2) W terminie 60 dni od niniejszych powiadomień - Inicjator referendum zbiera podpisy Mieszkańców uprawnionych do głosowania (art. 14 ust 1 w/w ustawy).

3) Zgodnie z art. 22 w/w ustawy Inicjator referendum przekazuje komisarzowi wyborczemu wniosek w sprawie odwołania wójta, a do wniosku tego dołącza karty z podpisami Mieszkańców.

Wniosek w sprawie odwołania Wójta nie jest składany do Wójta !!!

Nieprawdziwą jest rozpowszechniana poprzez media (chodzi o wypowiedzi wójta w Gazecie, a nie informacje Gazetry - przyp. red.) oraz wśród Mieszkańców informacja, że Wójt Gminy Ładzice będzie dokonywać jakiejkolwiek weryfikacji osób podpisujących się pod wnioskiem referendalnym w sprawie jego odwołania.

Jeśli wniosek złożony przez Inicjatorów referendum spełni wymogi formalne to Komisarz Wyborczy wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.

W związku z wystąpieniem przesłanek wynikających z art. 190 Kodeksu Karnego - „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” - o działaniach Wójta dotyczących manipulowania faktami oraz zastraszania Mieszkańców Gminy, zostaną poinformowane organy ścigania.

Jako Inicjatorzy referendum - czyli jedyne Osoby, których dane posiada Wójt - Oświadczamy, że nie boimy się Wójta i również Szanowni Mieszkańcy nie bójcie się. Jeśli Wójt Gminy Ładzice podejmie jakiekolwiek działania odwetowe na Inicjatorach referendum - wykorzystamy to w kampanii referendalnej i poinformujemy Was o tym. Gmina Ładzice jest naszym wspólnym dobrem.

Odnosząc się do słów Wójta Gminy - cytat „koszty referendum pokryją Mieszkańcy” - wyjaśniamy, że koszty przeprowadzenia referendum, zgodnie z art. 40 ustawy o referendum, pokrywane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czyli budżetu Gminy Ładzice, identycznie jak koszty wynagrodzenia Wójta, jego delegacji, malowania gabinetu, wymiany w nim mebli oraz zatrudnienia wszystkich pracowników urzędu, którzy powinni pracować dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Dziękujemy za wszystkie rozmowy, serdecznie przyjęcie oraz zaufanie. Dziękujemy również za słowa krytyki, pomagają Nam lepiej działać dla Was.

Do dnia 27 lipca 2021 roku składamy wniosek do Krajowego Biura Wyborczego. Karty z podpisami Mieszkańców są chronione i Wójt nie ma oraz nie będzie miał do nich wglądu!!!

Inicjatorzy Referendum

LADZICE PROTEST

W maju mieszkańcy Ładzic protestowali przeciw likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia