×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 397.

Radomsko w liczbach: zarobki, małżeństwa, rozwody, wykształcenie, przestępstwa

Dział: Aktualności
15/03/2019 - 10:06

Radomsko ma oficjalnie 46.409 mieszkańców, powierzchnię 51,4 km, 52,7 proc. kobiet, 47,3 proc. mężczyzn. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8 proc. Średni wiek radomszczanina to 43 lata. W przypadku kobiet 44,9 lat, a w przypadku mężczyzn 40,8 lat

Dobryszyce

Radomsko jest miastem sfeminizowanym. Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet. Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego w 2017 roku zawarli 220 małżeństw. 26,5 proc. mieszkańców Radomska jest stanu wolnego. W tym więcej kawalerów - 33,3 proc., panien - 20,5 proc.

57,4 proc. radomszczańskiego społeczeństwa żyje w małżeństwie, 4 proc. mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5 proc. to wdowy/wdowcy. Tutaj, co ciekawe, wdowców jest o wiele mniej (3,6 proc.) w porównaniu do wdów (18,5 proc.).

Radomsko od dawna ma ujemy przyrost naturalny (-3,47) . W 2017 roku urodziło się 407 dzieci, w tym 214 dziewczynek i 193 chłopców. Średnia waga noworodków to 3.343 gramów. Najliczniejszą grupą społeczną w Radomsku jest ludność między 15 a 64 rokiem życia (66,9 proc.). W ubiegłych latach 44,4 proc. zgonów w Radomsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, 23,1 proc. spowodowały nowotwory, a 5,4 proc. choroby układu oddechowego. Na 1000 mieszkańców Radomska przypada 12.21 zgonów. Średnia dla kraju to 10,1.

60,0 proc. mieszkańców Radomska jest w wieku produkcyjnym, 16,0 proc. w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0 proc. mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Jeśli chodzi o nieruchomości całkowite zasoby mieszkaniowe w Radomsku to 18.782 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 403 mieszkania. W minionych latach 55,8 proc. mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 44,2 proc. na sprzedaż lub wynajem. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 104,80 m. kw.

Stopa bezrobocia w styczniu 2019 w powiecie wynosiła 6,20 proc. W minionych latach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomsku wynosiło 3.406,71 zł.

29,5 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców Radomska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6 proc. w przemyśle i budownictwie, a 15,8 proc. w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5 proc. pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). W 2017 roku w Radomsku stwierdzono szacunkowo 810 przestępstw. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radomsku wynosi 84 proc. Najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,61 (wykrywalność 74 proc.) oraz przeciwko mieniu - 8,07 (wykrywalność 70 proc.). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (94 proc.), drogowe - 2,83 (98 proc.) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (97 proc.).

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8 proc. ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3 proc. wykształcenie policealne, 10,6 proc. średnie ogólnokształcące, a 16,8 proc. średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4 proc. mieszkańców Radomska, gimnazjalnym 5,5 proc., natomiast 25,9 proc. podstawowym ukończonym. 1,8 proc. mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. (dane GUS)