Gorąca dyskusja na sesji o starym basenie: „Niech się pan jeszcze podszkoli"

Dział: Tylko u nas
30/04/2021 - 12:05
Zamknięcie starego basenu to temat w Radomsku bardzo głośny. Radny miejski Radosław Raczkowski (niezależny) zgłosił projekt uchwały, by rada miasta wyraziła w tej sprawie zdanie. Radni w piątek ustalili, że na razie stanowiska nie zajmą i uchwały nie przyjmą, bo „potrzebna jest dyskusja".

- Wiemy, że chce pan porozmawiać o wypłyceniach, ale musi się pan jeszcze podszkolić - te słowa prezydenta Jarosława Ferenca do radnego Rączkowskiego najlepiej oddają temperaturę dyskusji. Chodziło o projekt uchwały, by rada miasta zajęła stanowisko w sprawie likwidacji starego basenu.

- Wiedziliśmy, że ta dyskusja musi się odbyć, natomiast sprawa przyjęła formę medialną. Chciałbym wyjaśnić, że to nie prezydent zamknie stary basen, taka decyzja należy do uprawnień rady - mówił prezydent. - Ona podejmuje decyzję, czy dany obiekt funkcjonuje czy nie, uchwalając regulamin działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rada sportu podjęła decyzję i prosiłbym, żeby jej zdanie radni wzięli pod uwagę, bo tam są osoby, które się na sporcie znają. 

Prezydent mówił też o planowanym wypłyceniu na nowym basenie oraz o problemach, które czekają MOSiR ze skompletowaniem obsady ratowników na nowy basen. Bo tych brakuje. Radosław Rączkowski zwracał uwagę, że nic nie wiadomo na temat tego, kto, kiedy i według jakiego projekt będzie budował wypłycenie. - Prezydent powiedział, że nie stać nas na utrzymanie dwóch basenów. A przecież halę sportów walki, która ma powstać przy ul. Leszka Czarnego, też trzeba będzie ogrzać i utrzymać - mówił.

Grzegorz Minecki (Razem dla Radomska) mówił, że jest całym sercem za tym, by w Radomsku działały dwa baseny, ale trzeba zbadać, czy miasto na to stać. - Dwa lata działalności obu basenów to za długi okres - mówił. Podobnego zdania był Paweł Pichit (Koalicja Obywatelska): - Jestem za tym, żeby odbyła się debata publiczna na ten temat, ale ona powinna odbyć się w komisji. Miasto powinno się rozwijać równomiernie. Nie stać nas na dwa baseny. Z tego, co słyszymy, nowy basen nie zafunkcjonuje przez trzy miesiące albo dłużej. To jest czas na dyskusję. 

Jacek Gębicz (Wspólny Samorząd) podziękował Rączkowskiemu, że wywołał tę dyskusję. - Decyzję powinni podjąć mieszkańcy, oni mają wybrać, czy wolą nowy basen, czy stary, czy oba - mówił. 

Łukasz Więcek zwrócił uwagę, że decyzja, czy utrzymać stary basen, jest trudna. - Źle się stało, że ta dyskusja odbywa się tak późno. Zbyt dużo komunikatów zostało wysłanych przez Urząd Miasta, działał pod presją czasu. Teraz prezydent zmienił stanowisko i mówi, że przez jakiś czas mają działać dwa baseny. Prezydent trochę pominął radę w tej dyskusji.

Ostatecznie radni zdjęli ten punkt z porządku obrad. Uchwała nie była głosowana. Likwidacją starego basenu ma się zająć komisja rady miasta.

STARY BASEN