Geotermia w Radomsku? Najpóźniej za dwa miesiące wszystko będzie jasne

Dział: Aktualności
02/03/2019 - 09:01

Do końca kwietnia będzie wiadomo, czy wniosek na dofinansowanie próbnego odwiertu geotermalnego w Radomsku dostanie dofinansowanie, czy zostanie odrzucony. Tak jak za pierwszym razem

 geotermia

To sprawa nie tylko pieniędzy, chodzi o kilkanaście milionów dotacji, ale i wizerunku. Geotermia w Radomsku to temat, który podnoszony jest od lat, od prezydentury Jerzego Słowińskiego. Gdyby udało się go zrealizować Jarosławowi Ferencowi, byłby to jego wielki sukces. Jeśli nie największy. Na razie jednak wciąż do tego daleko. Choć w budżecie miasta zarezerwowano 2 mln zł na VAT, bo tego wymagają zmienione przepisy przy takich inwestycjach.

Wiadomo jedno jeśli chodzi o daty. Decyzja w sprawie próbnego odwiertu ma zapaść w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. A sama procedura trwa od listopada zeszłego roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Radomsko" wpłynął do zaopiniowania przez ministra środowiska 2 listopada 2018 r. I został żłożony po raz drugi. Pierwszy został odrzucony po długich miesiącach spędzonych na biurku w ministerstwie. Firma, która go przygotowywała, poprawiła go dla miasta i pojechał do Warszawy w nowej wersji.

- Wniosek został przekazany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska i dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo - czytamy w odpowiedzi z ministerstwa. - Opinia dotycząca przedmiotowego wniosku nie została jeszcze wydana. Obecnie jest on w trakcie opiniowania przez ekspertów wyznaczonych przez Ministra Środowiska. Szacunkowy termin wydania opinii w tej sprawie to kwiecień 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że dopiero po uzyskaniu opinii ministra środowiska, NFOŚiGW podejmie decyzje w sprawie dofinansowania tego przedsięwzięcia - kończy się odpowiedź.

To oznacza, że jeśli opinie ekspertów będą negatywne, dofinansowania nie będzie. Jeśli pozytywne, Narodowy Fundusz powinien wniosek zaakcpetować. Wnioski o próbne odwierty opiniuje główny geolog kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek, a w wywiadzie udzielonym GR w styczniu powiedział: Projekt geotermii w Radomsku jest skazany na porażkę. Nie ma ekonomicznego sensu. Temperatura w źródłach jest za niska. Nie będzie można wykorzystać wody do ogrzewania mieszkań ani w basenach. W dodatku program, w ramach którego miasto złożyło dotację na sfinansowanie odwiertu próbnego, służy rozpoznaniu budowy geologicznej kraju, a ta w okolicach Radomska jest już znana.