[FILM] RAS: potrzebne dopłaty do wymiany pieców. Składamy projekt uchwały. Mieszkańcy, podpiszcie!

Dział: Aktualności
09/01/2020 - 15:20

Media

Dzisiaj na konferencji prasowej Radomszczański Alarm Smogowy ogłosił inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą Lokalnego Programu Walki ze Smogiem. Chce, żeby miasto przeznaczyło w tym roku 4 mln zł na wymianę kopciuchów. Kolejne miliony w następnych latach. Dofinansowanie małoby wynieść do 90 procent inwestycji, maksymalnie 10 tys. zł. - To nie jest inicjatywa polityczna, oddychanie jest najbardziej demokratyczne i dotyczy nas wszystkich, a władze miasta o o smogu nie mówią nic, choć Radomsko jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce, ale w Europie! - powiedziała Ewa Kuśmierczyk.

RAS 

Inicjatywa uchwałodawcza to procedura pozwalająca mieszkańcom włączyć się w stanowienie lokalnego prawa. Wystarczy, że 300 mieszkańców podpisze się pod projektem uchwały i musi zostać rozpatrzona przez radę miasta I taki właśnie wniosek, gotowy projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Walki ze Smogiem, trafi w przyszłym tygodniu do Rady Miasta. Tam zostanie sprawdzony pod względem formalnym i inicjatorzy będą mogli rozpocząć zbieranie podpisów. Potrzeba ich 300. A wtedy miejscy radni będą musieli tą uchwałą zająć się na sesji. I zagłosować: są za czy przeciw.

Co zawiera projekt uchwały? Postulat uruchomienia gminnego programu dofinansowania do wymiany kopciuchów. Na poziomie 90 procent, maksymalnie 10 tys. zł. Z budżetu miasta miałoby zostać na niego przeznaczone 4 mln zł w tym roku, 5 mln w przyszłym i 2 mln w 2022. 

Smog to jeden z największych problemów naszego miasta. Normy zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym w Radomsku przekraczane są o ponad 1000 procent. Radomsko znajduje się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, na 26. miejscu. Rządowy program dopłat do wymiany kopciuchów „Czyste powietrze” nie działa.

- A w miejskim budżecie, który jest przecież prowinwestycyjny i wiele razy słyszeliśmy, że jest dobry, na walkę ze smogiem jest tylko 90 tys. zł - przypomniał dzisiaj Artur Szponder. - Z tego dwie trzecie to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego.

Ewa Kuśmierczyk zaznaczyła, że badania wyraźnie pokazują, że rocznie w Polsce z powodu smogu umiera 46 tys. ludzi. To więcej, o wiele więcej niż mieszka teraz w Radomsku. A tymczasem nikt z osób, które mają możliwości sytuację zmienić w naszym mieście nie chce tego tematu podjąć. I dlatego RAS zdecydował się przygotować projekt uchwały. - Bo oddychanie jest najbardziej demokratyczne, to nasze zdrowie i życie, nie ma w tym nic politycznego - mówiła podczas dzisiejszej konferencji.

Miejsce spotkania z dziennikarzami też nie było przypadkowe. To właśnie na ul. św. Rozalii może wkrótce rozpocząć się rzeź ponad 80 drzew, które przeznaczono do wycinki w związku z remontem tej ulicy. RAS zapowiada, że będzie walczył o ich ocalenie. 

CO ZAWIERA PROJEKT UCHWAŁY? M.IN TAKIE ZAPISY:

§ 1. Mając na celu poprawę jakości powietrza przyjąć za zasadne podjęcie przez Prezydenta Miasta Radomska wszelkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Lokalnego Programu Antysmogowego na lata 2020-2022 dla osób, które decydują się na zmianę systemu ogrzewania na jeden z systemow proekologicznych, zakładającego dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na poziomie 90% inwestycji, nie więcej niż 10.000 zł.
§ 2. Zapewnić w budżecie Miasta Radomska na lata 2020-2021 środki finansowe na realizację działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Radomska, w wysokości:
- 4.000.000 zł w 2020 roku
- 5.000.000 zł w 2021 r.
- 2.000.000 zł w 2022 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.