Dzisiaj święto radomszczańskiego hufca ZHP

Dział: Imprezy
02/06/2020 - 09:04

Dzisiaj mija 105. rocznica utworzenia pierwszej drużyny skautowej w Radomsku. Tego dnia odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym legioniści Józef Kowalski, Wacław Mika i Wacław Bok zawiązali Organizację Skautową, co zostało uwiecznione stosownym protokołem.

 zhp

„Protokół Pierwszego Zebrania Organizacyjnego w celu zawiązania Organizacyi Skautowej. Zebranie odbyło się dnia 2 czerwca 1915 roku celem zawiązania Organizacyi Skautowej w Radomsku, na które przybyli: Kowalski Józef, Mika i Bok. Postanowiono: na przyszłe Zebranie zaprosić młodzież do lat 17. Zebranie takie powinno być już zebraniem organizacyjnym. Przewodniczący J. Kowalski.”
(Muzeum Regionalne w Radomsku – Księga Protokołów. Protokół z dnia 2 czerwca 1915 r. Sygn. 588)

Jak przypomina hm. Anna Zatoń, członkini Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko, 7 czerwca przyjęto do niej sześciu kandydatów: Więckowskiego, Heniga, S. Szwedowskiego, J. Szwedowskiego, G. Goszczyńskiego i Dembczyka. 10 czerwca dołączyli: Jan Szalay, Muszyński, Majewski i Dukalski. Organizacja liczyła w sierpniu 32 członków. Pierwszym komendantem został sierżant Anastazy Bielenin – również legionista.

Sekretarzem drużyny została Janina Szalayowa, w której domu odbywały się pierwsze spotkania, a instruktorem ćwiczeń gimnastycznych - dyrektor gimnazjum Stanisław Niemiec. 12 czerwca odbyły się „ćwiczenia ćwiczebne” - nauka musztry i hymnu skautowego.

12 sierpnia powołano w Radomsku Oddział Żeński Skauta, którego komendantką została Janina Hajdukiewiczówna (przewodnicząca Ligi Kobiet).

- Do obowiązków skautów i skautek należały dyżury w herbaciarni legionowej i opieka nad pocztą legionową - wysyłanie listów, paczek z żywnością oraz odzieżą do legionistów walczących na froncie i przebywających w szpitalach - mówi pani Anna. - W 1915 r. w Gidlach dh Edward Jaworski założył oddział skautowy, co odnotowano w dokumentach klasztoru o.o. Dominikanów.