Dzisiaj nauczyciele mają swoje święto. Wczoraj odbierali nagrody

Dział: Aktualności
14/10/2020 - 08:00

Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Bez akademii, bo przecież epidemia koronawirusa, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa. Nauczyciele wczoraj odebrali z rąk prezydenta nagrody za swoją pracę w ostatnim roku szkolnym. Tym wyjątkowym, covidowym, z kilkumiesięcznym zdalnym nauczaniem.

 miasto dzień edukacji2

(fot. UM Radomsko)

Wczoraj w Urzędzie Miasta prezydent Jarosław Ferenc, wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Małgorzata Krupska wręczyli nagrody dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi z radomszczańskich szkół.

Oto wykaz nagrodzonych:

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W 2020 ROKU

1. Jolanta Ślęzak – dyrektor w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku,
2. Grażyna Dobrakowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 6 im.Marii Konopnickiej w Radomsku,
3. Ewa Krawczykowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,
4. Sławomir Kępa - nauczyciel informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
5. Marzena Rudawska – nauczyciel chemii i fizyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku,
6. Jadwiga Kowalczyk - dyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Radomsku,
7. Joanna Marczak-Burzyńska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku,
8. Anita Pałecz-Skórka – nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku,
9. Michał Wolski - nauczyciel muzyki, techniki i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,
10. Agata Piętka – nauczyciel języka polskiego i wicedyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku,
11. Aleksandra Gniłka - nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku,
12. Anna Grzywacz - dyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku,
13. Marta Margoła - nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,
14. Maria Mielczarkowska – pracownik w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku,
15. Zbigniew Czapla - pracownik w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,
16. Maria Wyszkowska - pracownik w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,
17. Jolanta Szydziak-Janik – Specjalista ds.Płac w Centrum Usług Wspólnych.

Łączna kwota nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów: 65.000 zł
Łączna kwota nagród dla pracowników niepedagogicznych wynosi 8.000 zł

Nagroda Minista Edukacji Narodowej:

Ewa Ratowska – nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Radomsku.

Nagroda Łodzkiego Kuratora Oświaty została przyznana dla:

Małgorzaty Kurzyk – nauczyciela języka niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała:

Małgorzata Litwińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

1. Alina Chmielewska – nauczyciel biologii i przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku,
2. Ewa Kawka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku,
3. Agata Kossek - nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku,
4. Małgorzata Olczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,
5. Anna Skórka-Nowicka – nauczyciel biologii i przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
6. Danuta Zawadzka - nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
7. Jolanta Ślęzak – dyrektor w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla:

1. Lilli Rutkowskiej - nauczyciela bibliotekarza w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku,
2. Marii Górki – kierownika gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku.