Dziesięć wniosków o Medal Miasta Radomska zaopiniowanych negatywnie

Dział: Aktualności
27/11/2020 - 08:35
Projekty uchwał dotyczące przyznania honorowego Medalu Radomska zostały przedstawione Kapitule Medalu. Będą one procedowane podczas piątkowej sesji Rady Miasta. początek sesji o godz. 9. Można ją oglądać tu

Wnioski zostały złożone przez podmioty pozarządowe. Wśród zgłaszających kandydatury jest Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów, a także NSZZ Solidarność.

Medale Miasta Radomska są przyznawane od lat. Osoby nimi uhonorowane są szanowane i pełnią ważną rolę społeczną. Medal jest przyznawany najbardziej zasłużonym.

Bywało, że w związku z ich przyznawaniem pojawiały się kontrowersje. Jednak sytuacji, jaka zapowiada się w tym roku, chyba jeszcze nie było: kapituła opiniująca wnioski na dziesieć złożonych do ani jednego nie zaopiniowała pozytywnie. Głosowanie jest tajne.

Obecnie nie można jeszcze ujawnić danych osób, które zostały nominowane.  - Obowiązuje ochrona danych osobowych. Zatem dopóki projekt uchwały nie zostanie przyjęty pozytywnie, to danych tych osób ujawnić nie mogę - powiedział Rafał Dębski, przewodniczący Rady Miasta.

[CZYTAJ] Radni powiatowi przeciw uchwale upamiętniającej mord Żydów w Przedborzu w 1945 roku

SALA OBRAD RADA MIASTA