Dotacje z projektu "Aktywny Obywatel". Dla KGW, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

Dział: Aktualności
05/01/2021 - 12:22
Fundusz wspiera projekty wpisujące się w działania na rzecz angażowania się obywateli w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrony praw człowieka i wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie. Część dotacji można przeznaczyć na rozwój organizacji.

W weryfikacji wniosków szczególne znaczenie będą miały projekty realizowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego a także projekty organizacji adresujących swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.

[CZYTAJ] Czy Radomsko pokona smog? W 2020 roku wymieniono 139 "kopciuchów"

Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

secretary 2199013 1920

(Fot. pixibay)

Terminy składania wniosków: 11 stycznia 2021 dla wniosków wstępnych oraz w dniach 8 marca - 19 kwietnia 2021r będzie można składać wnioski pełne.