Cztery osoby muszą spędzić dwa tygodnie w domach. Na kwarantannie

Dział: Aktualności
23/05/2020 - 14:28

Jak informuje radomszczańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kolejne cztery osoby zostały objęte kwarantanną domową. W sumie w Radomsku i powiecie w kwarantannie przebywa w tej chwili 40 osób.

 IMG 20200523 143253

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 52 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 50 / 0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 30 / 0 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 47 / 1 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 884 / 40 / 4

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1077 / 90

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 575 / 6 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 1 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0