Była dyrektor ośrodka zdrowia w Ładzicach: zostaliśmy poinformowani o likwidacji

Dział: Aktualności
14/02/2021 - 10:15
27 sierpnia 2015 r. na drodze konkursu przejęłam ośrodek zdrowia w Ładzicach stając się jego kierownikiem. W chwili przejęcia podmiot ten był w bardzo dobrej kondycji finansowej, na rachunku bankowym było ok. 160 tys. zł. W dniu mojej rezygnacji, 31 stycznia tego roku, na godz. 11 stan rachunku bankowego znacznie przekraczał 300 tys. zł. - o sytuacji ośrodka w Ładzicach pisze jej była kierownik Katarzyna Sikorska 

Nieprawdą zatem jest tutaj cytat z artykułu „Ośrodek zdrowia w Ładzicach zostanie sprywatyzowany...’’ - „że jednak do ośrodka gmina dokładała i po co dalej

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś