Budynek po szkole na Suchej Wsi zostanie zburzony

Dział: Aktualności
19/02/2020 - 15:20

Kiedyś była tu szkoła nr 11. Została zamknięta, a do budynku wprowadzono mieszkańców. Czy teraz zostanie zburzona? Decyzję podejmą mieszkańcy. W ramach konsultacji.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w dzielnicy Sucha Wieś poruszono problem budynku byłej szkoły. Obecnie znajdują się w nim mieszkania socjalne. Oid lat 90., gdy zlikwidowano szkołę, a do pomieszczeń wprowadzono lokatorów. Funkcjonowały w nim cztery mieszkania. Obecnie dwie rodziny zajmują lokale w zniszczonym budynku. Jedna to rodzina dwu, druga trzyosobowa.

Budynek ma zostać opróżniony i zaopatrzony w tablice informujące o zagrożeniu zawaleniem, ale nakaz nie ma wskazanego terminu natychmiastowej wykonalności. Jak poinformował prezydent Jarosław Ferenc, budynek nie powinien być zamieszkały z uwagi na zły stan techniczny. TBS został zobowiązany przez prezydenta do wykwaterowania mieszkańców do innych lokali komunalnych.

Budynek  powstałw latach 50. i został wzniesiony wysiłkiem samych mieszkańców Suchej Wsi. Obecnie jest w złym stanie technicznym. Ściany są zawilgocone i zagrzybiałe. Podłogi, stolarka okienna i drzwiowa są zniszczone. Szyby w oknach popękane. Remont budynku jest nieopłacalny i w związku z tym zostanie najpewniej wyburzony. Jeśli chodzi o ostateczną decyzję, ma być uzależniona od wyniku zapowiedzianych przez Jarosława Ferenca, konsultacji wśród mieszkańców dzielnicy. Gdyby został wyburzony, wówczas plac należący niegdyś do wsi, a obecnie będący gruntem miejskim zostanie przeznaczony na cele rekreacyjne. Środki na zagospodarowanie placu mogłyby pochodzić z budżetu obywatelskiego. Projekty mogłyby uzyskać także pomoc finansową z miasta. Koncepcja zagospodarowania ma zabezpieczone w budżecie 30 tys. zł. - Od wielu lat trwa dyskusja na temat budynku szkoły, która jako jedyna została zlikwidowana w latach 90. Z budynku zrobiono mieszkania komunalne i to jest bardzo smutne, bo został doprowadzony do ruiny. Coś trzeba z nim zrobić - mówił Łukasz Więcek, radny i mieszkaniec Suchej Wsi.

Dzielnica dysponuje tylko dwiema działkami miejskimi, w tym tą pod szkołą. Problemem jest także umieszczenie świetlicy w budynku straży pożarnej. Mieszkańcy apelują o stworzenie miejsca, gdzie można by ją przenieść. - W koncepcji powinna być zawarta możliwość budowy w przyszłości małej świetlicy - o takim przeznaczeniu działki mówił Łukasz Więcek. Prezydent widzi tu jednak raczej altany i plac zabaw. Ostatecznie to mieszkańcy mają decydować.

Co się stanie z dotychczasowymi mieszkańcami budynku przy ul. Siemiradzkiego? TBS remontuje cztery nowe lokale. Obecnie nie dysponuje żadnym wolnym. Za miesiąc dwa z remontowanych mają być przeznaczone dla rodzin, które zostaną wykwaterowane z byłej szkoły. Jeden z lokali znajduje się na ul. Zgody,a drugi przy ul. Reymonta.