Budowa fundamentów - czym jest głębokość przemarzania gruntu?

Dział: Aktualności
14/10/2020 - 11:38

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY] Woda uważana jest za źródło życia, jednak czasami może wyrządzać szkody. Przykładem niszczycielskiego działania wody jest uszkadzanie fundamentów, rur kanalizacyjnych przewodów poprzez wysadziny mrozowe powstające w wyniku zamarznięcia wody w gruncie. Dlatego budując budynek głębokość fundamentów nie może być przypadkowa. Posadowienie fundamentów nie może być zbyt płytkie, natomiast zbyt głębokie niepotrzebnie zwiększa koszt inwestycji. Na głębokość budowy fundamentów wpływa wiele czynników. Jeżeli dom będzie posiadał piwnice spawa jest oczywista.

 budowafundamentow

W dzisiejszych czasach znaczna część inwestorów ogranicza koszty budowy rezygnując z piwnicy. W takiej sytuacji czynnikami jakie należy uwzględnić jest poziom występowania wód gruntowych i gruntów nośnych oraz zasięg strefy przemarzania. Szczególnie istotny jest poziom wód gruntowych, tym bardziej że ulega on wahaniom. Złe zaprojektowanie głębokości wykopu pod fundamenty może skutkować ich zalewaniem. Grunt na którym planujemy budowę domu musi posiadać odpowiednią nośność. Jeżeli nie posiada odpowiedniej nośności należy go wymienić lub zagęścić. W przypadku domów niepodpiwniczonych kluczowym parametrem jest głębokość przemarzania gruntu.
Czym jest głębokość przemarzania gruntu?

Głębokość przemarzania gruntu jest to długość liczona od powierzchni terenu do strefy, gdzie sięga ujemna temperatura, powodując przemarzanie gruntu. Obecna w gruncie wilgoć, czy wręcz woda znajdująca się w strefie przemarzania również zamarza. Jak wiadomo z praw fizyki woda gdy zamarza zwiększa swoją objętość, a gdy trafi na przeszkodę może ją uszkodzić. Taką przeszkodą mogą być fundamenty, rury, przewody lub zbiorniki np. przydomowa oczyszczalnia ścieków. Uszkodzenie zbiornika oczyszczalni grozi wydostaniem się ścieków do gruntu, a tym samym zatruciem środowiska. W przypadku przydomowej oczyszczalni dodatkowe wątpliwości dotyczą faktu czy jej zawartość w czasie zimy ulega zamarznięciu. Należy pamiętać, że do oczyszczalni co rusz dopływają świeże ścieki, których temperatura wynosi około 15-18 0C. Ponadto w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zachodzą procesy rozkładu zanieczyszczeń, które wymagają napowietrzania i mieszania ścieków z mikroorganizmami odpowiedzialnymi za rozkład. Zachodzące w oczyszczalni procesy są kolejnym czynnikiem chroniącym przed zamarznięciem. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. posiada w ofercie przydomową oczyszczalnię NV stworzoną z myślą o trudnych warunkach montażu. Oczyszczalnia NV wyróżnia się zbiornikiem w kształcie stożka, co zdecydowanie ogranicza działanie sił wyporu wód gruntowych. Ponadto zbiornik oczyszczalni NV wykonany jest z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, a więc materiału charakteryzującego się wyjątkowo wysoką wytrzymałością. Dlatego producent udziela dwudziestoletniej gwarancji na korpus przydomowej oczyszczalni ścieków NV. Na terenie Polski zamontowanych jest prawie dwadzieścia tysięcy sprawnie działających przydomowych oczyszczalni NV. Obecnie firma Traidenis-Pol posiada sieć regionalnych dystrybutorów na terenie całego kraju, świadczących kompleksowe usługi w zakresie projektowania, montaż oraz serwisu przydomowych oczyszczalni NV. Natomiast oczyszczalnia NV dzięki bezawaryjnej pracy stała się symbolem jakości w branży przydomowych oczyszczalni ścieków.