Będzie nowy konkurs na naczelnika wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym

Dział: Aktualności
13/08/2019 - 13:25

Do konkursu na stamowisko naczelnika Wydziału Oświaty dokumenty złożyły trzy osoby, tylko jedna spełniła warunki formalne

starostwo 2

Ta jedna osoba przeszła do drugiego etapu rekrutacji, który składał się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Członkowie komisji konkursowej uznali, że kandydat nie spełnia stawianych na tym stanowisku wymogów. Ten konkurs zostanie unieważniony i trzeba będzie ogłosić kolejny.