Arkadiusz Ciach: radni uchwalili takie prawo, którego nie mogli procedować

Dział: Aktualności
23/11/2020 - 14:41
- W imieniu Nowej Lewicy złożyłem wniosek do Rady Miejskiej w Radomsku o to, aby zechciała w miarę szybko podjąć pracę nad uchwaleniem nowej uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej - powiedział dziennikarzom Arkadiusz Ciach.

Poprzednią unieważnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości. Przyjęta przez radnych uchwała, na podstawie której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły uchwał, okazała się niezgodna z prawem. - NSA wskazał powody unieważnienia, ale naszym zdaniem nie były to jedyne powody - powiatowy radny Lewicy przypomniał inicjatywę zakazu wynajmowania miejskich działek tym cyrkom, które wykorzystują w swoich przedstawieniach zwierzęta. I kwestię podpisów, które trzeba pod takim wnioskiem zebrać. - Unieważniona uchwała dyskryminowała m.in. osoby z niepełnosprawnościami, była też sprzeczna wewnętrznie. Na przykład wzór do zbierania podpisów był sprzeczny zapisami uchwały.

Arkadiusz Ciach

Arkadiusz Ciach, żeby nowy projekt był konsultowany przez mieszkańców

Ciach wskazał, że radni przyjęli uchwałę, której przewodniczący RM nie był w stanie przeprowadzić skutecznie do końca. - Do wczoraj nie widzieliśmy projektu nowej uchwały i chcielibyśmy go zobaczyć, nie wiemy nawet czy istnieje. Poza tym chcielibyśmy, aby ten projekt został poddany konsultacjom społecznym. Aby wypowiedzieli się przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych instytucji, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy zainteresowanie podejmowaniem inicjatyw uchwałodawczych.

[CZYTAJ] Alarm smogowy wygrał z miastem. Sąd: działania radnych sprzeczne z prawem