Andrzej Barszcz, dyrektor MOPS otrzymał specjalną nagrodę ministra

Dział: Aktualności
19/11/2020 - 13:47
MOPS w Radomsku poinformował o nagrodzeniu dyrektora placówki Andrzeja Barszcza przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2020.

Dzisiaj minister Magdalena Maląg osobiście przekazała laureatowi oficjalną informację o przyznaniu nagrody specjalnej. Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się w formie on-line.

Barszcz

Andrzej Barszcz został nagrodzony za ogromny wpływ na rozwój lokalnej polityki społecznej na rzecz praktycznie wszystkich grup społecznych

[CZYTAJ] Budżet Radomska 2021: Na co miasto wyda pieniądze, skąd je będzie miało

Dyrektor został nagrodzony za ogromny wpływ na rozwój i kształt lokalnej polityki społecznej dla Radomska. Nowatorskie rozwiązania wprowadzone w zarządzaniu instytucją polegają przede wszystkim na rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego. Celem działania takiego modelu jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez radomszczański MOPS.