Agnieszka Kuligowska: na renowację grobowca rodziny Soczołowskich brakuje 10.000 zł

Dział: Aktualności
08/07/2019 - 08:44

Agnieszka Kuligowska z radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami: - Zabraknie pieniędzy na renowację grobu Kazimierza Soczołowskiego,magistra farmacji, współzałożyciela Straży Ogniowej, członka wielu radomszczańskich stowarzyszeń, a także Komitetu Budowy Kościoła św. Lamberta. Mamy nadzieję, po raz kolejny, na szczodrość radomszczan

cmentarz

- W związku z dużym wsparciem finansowym jakie uzyskaliśmy od radomszczan w czasie kwesty zorganizowanej przez TOnZ w 2018 roku, a także licznymi pytaniami w czasie wycieczek po Starym Cmentarzu, czujemy się zobowiązani do przekazania najnowszych informacji dotyczących renowacji grobowca rodziny Soczołowskich. Ponieważ jest on wpisany jest na listę zabytków jego odrestaurowanie odbywać się musi za zgodą i pod opieką Konserwatora Zabytków - mówi pani Agnieszka.
Wiosną zeszłego roku przedstawiciel Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków przyjechał do Radomska i sporządził protokół oględzin, z którego wynika, że: nagrobek wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Prace należy uznać za priorytetowe również ze względu na bardzo dużą wartość artystyczną obiektu. W tym momencie rozpoczęło się gromadzenie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o dotacje na ten właśnie cel.
- Koszt prac konserwatorskich i restauratorskich został wyceniony na aż 67 tys. zł, dodatkowo 3 tys. zł kosztowało opracowanie dokumentacji z zakresu projektu prac konserwatorskich. W czasie ubiegłorocznej kwesty zebraliśmy ponad 17 tys. zł, a z kwesty w 2017 r. pozostało nam 10 tys. zł. Pieniądze te stanowiły wkład własny przy ubieganiu się o dotacje. Wiosną bieżacego roku zwróciliśmy się z wnioskami o dotacje na przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich grobowca rodziny Soczołowskich do urzędu miasta Radomska i urzędu marszałkowskiego w Łodzi.

Miasto przyznało 30 tys. zł. W czerwcu TOnZ zdecydował o rozpoczęciu prac konserwatorskich, które będą trwały ok. 5 miesięcy. Jednak 1 lipca z Łodzi przyszła zła wiadomość.

- Otrzymaliśmy informację z urzędu marszałkowskiego, że z powodu braku funduszy nasz wniosek, mimo spełniania wymogów formalnych, nie został pozytywnie rozpatrzony i nie otrzymamy wsparcia finansowego.
Na dzisiaj brakuje więc około 10 tys. zł, aby zakończyć to przedsięwzięcie. Jeżeli nie uda się pozyskać sponsorów, to będziemy musieli uzupełnić tę kwotę z kolejnej kwesty. Mamy jednak nadzieję, że postać Kazimierza Soczołowskiego, magistra farmacji, współzałożyciela Straży Ogniowej, członka wielu radomszczańskich stowarzyszeń, a także Komitetu Budowy Kościoła św. Lamberta, wcześniej uruchomi szczodrość radomszczan - nie traci nadziei Agnieszka Kuligowska. 

W sprawie wsparcia tej inicjatywy należy kontaktować się z członkami zarządu TOnZ lub pod numerem 508 759 709.