Absolutorium dla prezydenta: 6 głosów za, 3 głosy przeciw

Dział: Polityka
06/06/2019 - 13:34

- Bardzo się cieszę, że komisja rewizyjna podjęła decyzję, żeby pozytywnie zaopiniować budżet z zeszłego roku - mówi prezydent Jarosław Ferenc

 ferenc6

Dzisiaj w UM odbyło się posiedzenie radnych komisji rewizyjnej, którzy przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. A potem pozytywnie zaopiniowali uchwałę o udzieleniu absolutorium prezydentowi. Sześcioro radnych było za, troje przeciw. 

Pozytywnie o zeszłorocznym budżecie wypowiedziały się również pozostałe miejskie komisje. Teraz absolutorium zostanie poddane pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

- W zeszłym roku mieliśmy wiele inwestycji i wiele wydatków - podsumował Jarosław Ferenc. - W ciągu roku zwiększyliśmy dochody, a zmniejszyliśmy wydatki, w sumie deficyt był mniejszy niż zakładaliśmy o prawie 9 mln zł. Nadwyżka operacyjna, która jest elementem mówiącym o tym jak miasto się rozwija lub może się rozwijać, wyniosła 5 mln zł. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość - dodał.