500+ nam nie pomogło. W Radomsku rodzi się coraz mniej dzieci [Dane GUS]

Dział: Aktualności
10/07/2019 - 12:10

Program 500+ nie przełożył się w Radomsku na wzrost liczby urodzeń. Po jednorazowym skoku w 2017, znów wróciliśmy do normy. Czyli spadku. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane demograficzne. Mieszkańców nam ubywa, rzadziej zawieramy małżeństwa, więcej osób się u nas wymeldowuje niż melduje.

W całym 2018 r. w Radomsku urodziło się 371 dzieci. To mniej w stosunku do 2017 o prawie 9 procent. Wtedy urodziło się 407 radomszczan. Mamy ujemny przyrost naturalny, czyli różnicę między urodzeniami a zgonami. On także wzrósł. W ubiegłym roku wynosił minus 174. Rok wcześniej - minus 161.

DZIECKO FOTOLIA NOWORODEK

(fot. Fotolia)

Spada nam liczba mieszkańców. Według metodologii GUS-owskiej (liczonej według meldunków), na koniec 2018 roku mieszkało w Radomsku 46.087 osób. Rok wcześniej było 46.409.

Rzadziej zawieramy małżeństwa (197 w 2018 roku i 220 w 2017), mamy też ujemne saldo migracji. W 2018 zameldowało się w Radomsku 336 osób, a wymeldowało - 491.

Ludność traci też Kamieńsk. Tam na koniec 2018 roku zameldowanych było 2790 osób, rok wcześniej - 2812. Urodziło się tam 21 dzieci, a w 2017 - 26.

Najmniej z miast powiatu traci Przedbórz. Na koniec grudnia 2018 zameldowanych tam były 3602 osoby, 13 mniej niż rok wcześniej. Ale za to w mieście urodziło się więcej dzieci, niż w 2017. W 2018 – 31, w 2017 – 26.

(źródło: Bank Danych Lokalnych GUS)