24 lipca Święto Policji obchodzą funkcjonariusze w całym kraju

Dział: Imprezy
24/07/2020 - 08:36

Święto Policji zostało ustanowione w 1995 roku. 24 lipca przypada rocznica powołania przez Sejm RP w 1919 roku Policji Państwowej.

Święto Policji

(Policja Łódzka)

Tegoroczne obchody, ze względu na panującą epidemię, będą skromniejsze. Nie będzie w nich uczestników cywilnych. Zazwyczaj, rok do roku, odbywały się „Niebieskie Pikniki”. W tym roku obchody odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Jednym z najważniejszych momentów podczas uroczystości będzie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów. W ten sposób policjanci oddadzą hołd tym, którzy zginęli w czasie służby chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W tym roku przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. 100 lat minęło od powołania Policji Wodnej.